Białostocki Oddzielny Urząd Rekrucki

Sygnatura
4/384/0
Daty skrajne
1813-1855
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta są ułożone chronologicznie. Księgi protokołów – stwierdzenia o przydatności do służby wojskowej z roku 1913. Spisy rekrutów 1813-1855, 7 j.a., sygn. 1-7.

Dzieje twórcy:

Urząd zajmujący się poborem do wojska rosyjskiego na terenie obwodu białostockiego nosił nazwę Oddzielny Urząd Rekrucki przy Białostockim Rządzie Obwodowym. W 1842r. po przyłączeniu obwodu białostockiego do guberni grodzieńskiej zmienił nazwę na Białostocki Oddzielny Urząd Rekrucki. Jego kompetencje nie uległy zmianie. Zasięgiem działania obejmował terytorium obwodu białostockiego tzn. powiaty: białostocki, sokólski, bielski i drohicki. Organem kolegialnym urzędu była komisja, która rozpatrywała podania o odroczenie lub zwolnienie ze służby wojskowej, przeprowadzała badania lekarskie i kierowała rekrutów do jednostek. W skład komisji wchodzili gubernator obwodu białostockiego – przewodniczący i członkowie: dowódca garnizonu, prokurator obwodowy i radca tytularny.

Daty skrajne:

1813-1855

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1813-1855.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Bělostokskoě Otdělnoě Rěkrutskoě Prisutstvie

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

7

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

7

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak