Białostockie Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Fasty" w Białymstoku

Sygnatura
4/439/0
Daty skrajne
1953-1997 [1998-1999]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Materiały występujące w zespole dzielą się na trzy grupy: sprawy organizacyjne, planowanie i sprawozdawczość oraz akta dotyczące spraw pracowniczych. Wyodrębniają się serie planów produkcji, bilansów rocznych i analiz ekonomicznych, sprawozdań z wykonania planu produkcji, zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdania GUS, dokumentacja z działalności Konferencji Samorządu Robotniczego i Rady Pracowniczej. Znajdują się również akta dotyczące strajków w 1980 r., wprowadzenia stanu wojennego oraz gazety zakładowej „Fasty”, sprawy strajku 1976 r., projekty racjonalizatorskie, kroniki, albumy i księgi pamiątkowe, dyplomy i odznaczenia nadane zakładowi, plany i projekty, sprawozdania, zarządzenia i polecenia dyrektora zakładu, sprawozdania GUS i sprawozdania cenowe 1953-1997 [1998-1999]; sygn. 1-463

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1953-1997 [1998-1999]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1953-1997, 1998-1999.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

463

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

13.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak 463