Komitet Powiatowy Bielski Ochrony przed Cholerą

Sygnatura
4/440/0
Daty skrajne
1831-1833
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarządzenia, raporty o zachorowalności, sprawy powołania komitetu do walki z cholerą, organizacja służby sanitarnej, zaopatrzenie w leki, opieka nad sierotami pozostałymi po ofiarach cholery 1831-1833, sygn. 1-10.

Dzieje twórcy:

W związku z rozpowszechnianiem się cholery w miastach gubernialnych i powiatowych powołano komitety epidemiczne. Na terenie obwodu białostockiego utworzono przy Rządzie Obwodowym komitet obwodowy, któremu podlegały komitety powiatowe. W ich skład wchodzili: marszałek powiatowy, horodniczy, komisarz ziemski, naczelnik inwalidzkiej komendy, poczmajster lub ekspedytor. Zadaniem komitetów było przeciwdziałanie epidemii, szerzenie informacji o zasadach profilaktyki, opieka nad dotkniętymi chorobą, organizacja nadzoru medycznego, piecza nad prawidłowym pochówkiem ofiar i pozostałymi przy życiu sierotami. W celu sprawniejszego działania, centralne wytyczne zalecały dzielenie powiatów na okręgi, nadzór nad nimi należał do osób wyznaczonych przez komitety choleryczne. Zadania swe komitety realizowały przy pomocy urzędników miejskich i ziemskich, policji, wojska, osób prywatnych. Komitety choleryczne nie zdołały jednak skutecznie zapobiegać epidemii.

Daty skrajne:

1831-1833

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1831-1833.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Běl'skîj Uězdnyj Predochranitel'nyj Komitet ot Cholery

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

10

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

10

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak