Szpital Publiczny Żydowski w Białymstoku

Sygnatura
4/441/0
Daty skrajne
1913
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księgi kasowe 1913, sygn. 1-2.

Dzieje twórcy:

Na terenie miasta Białegostoku na początku XIX w funkcjonowały dwa szpitale, żydowski i szpital Sióstr Miłosierdzia. Szpital Żydowski powstał dzięki staraniom kahału żydowskiego. W 1862r. umiejscowiony został w budynku przy ulicy Warszawskiej 15. Szpital posiadał 48 łóżek miał oddzielne sale dla chorych chirurgicznych i internistycznych. W kolejnych latach dobudowano obok dwu- piętrowy budynek, powiększając szpital do 86 łóżek i zachowując te same oddziały. Zarząd szpitala należał do rady, która posiadała przewodniczącego i kilku członków. Ponadto zatrudnieni byli dwaj felczerzy, nadzorca oraz prowadzący kancelarię. Sprawy administracyjno- gospodarcze należały do nadzorcy placówki, lecznictwo i higiena do starszego lekarza. Szpital Żydowski w 1912r. przyjął 695 chorych. Władzą zwierzchnią instytucji szpitalnych był Grodzieński Urząd Opieki Społecznej. Zatwierdzał on budżet szpitali, decydował o wydatkach, sprawach gospodarczych, sprawował nadzór ogólny nad działającymi w guberni placówkami. Niezależnie od szpitala na terenie miasta działały żydowskie towarzystwa opiekuńcze, które z zorganizowały przychodnie lekarskie i aptekę.

Daty skrajne:

1913

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1913-1913.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Bělostokskaja Evrejskaja Obščestvennaja Bol'nica

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak