Szpital Miejski w Sokółce

Sygnatura
4/442/0
Daty skrajne
1899-1912
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księga protokołów Rady Szpitala z lat 1899-1908, dane dotyczące utrzymania personelu 1899-1912, sygn. 1-2.

Dzieje twórcy:

Szpital w Sokółce początkowo posiadał 15 łóżek dla chorych internistycznie oraz 10 dla pozostałych. Zarząd szpitala należał do powołanej przy placówce rady. Jej członkami byli: powiatowy naczelnik wojskowy, powiatowy naczelnik policji /isprawnik /, starosta miejski i lekarz miejski. Posiedzenia rady były protokołowane. Ich problematyka dotyczyła głównie wydatków finansowych szpitala, remontów, zaopatrzenia w leki. Posiedzeniom w zastępstwie przewodniczącego, przewodniczył najczęściej lekarz miejski. Władza zwierzchnią placówek szpitalnych na terenie guberni grodzieńskiej był Grodzieński Urząd Opieki Społecznej. Zatwierdzał on budżety szpitali, decydował o wydatkach, sprawach gospodarczych, sprawował nadzór ogólny nad funkcjonującymi w guberni instytucjami.

Daty skrajne:

1899-1912

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1899-1912.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Sokol'skaja Gorodskaja Bol'nica

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak