Zjazd Sędziów Pokoju Okręgu Białostocko-Sokólskiego

Sygnatura
4/444/0
Daty skrajne
1884-1886
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Odwołanie od decyzji sędziego pokoju w sprawie cywilnej 1884-1886, sygn. 1

Dzieje twórcy:

Sędziowie pokoju byli ustanawiani w okręgach mniejszych od powiatu, tzw. ucząstkach, powierzając im sprawy cywilne w wysokości do 500 rubli i karne, w których kara sięgać mogła do roku więzienia. Sędzia pokoju był wybierany przez ziemiaństwo lub radę miejską. Apelacje od wyroków sędziów pokoju kierowano do zjazdów sędziów pokoju.

Daty skrajne:

1884-1886

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1884-1886.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

S'ezd Mirovych Sudej Bělostoksko-Sokol'skogo Mirovogo Okruga

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 1