Komornik Sądu Okręgowego w Grodnie na Powiat Sokólski G.D. Sakowicz

Sygnatura
4/452/0
Daty skrajne
1913-1917
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Egzekucje należności finansowych 1913-1917, sygn. 1-2.

Dzieje twórcy:

Komornicy działający przy sądach okręgowych i zjazdach sędziów pokoju byli powoływani do celów egzekucyjnych. Sądom okręgowym były powierzane ważniejsze sprawy cywilne i karne. Apelacje od wyroków sądu okręgowego załatwiały izby sądowe. Siedzibą sądu guberni grodzieńskiej było Grodno, natomiast właściwa terytorialnie izba sądowa znajdowała się w Wilnie. Najwyższą instancją apelacyjną od wyroków sądowych był senat w Petersburgu

Daty skrajne:

1913-1917

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1913-1917.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Sudebnyj Pristav Grodnenskogo Okružnogo Suda po Sokol'skomu Uězdu G.D. Sakovič

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak