Sąd Gminny w Zawykach (z siedzibą w Bogdankach) powiat Białystok

Sygnatura
4/461/0
Daty skrajne
1914-1915
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy cywilne 1914-1915, sygn. 1-2.

Dzieje twórcy:

W 1864 r. została wydana ustawa o reformie organizacji sądowej w Rosji. Sądownictwo I instancji stanowiły sądy pokoju i sądy gminne, powiatowe oddziały sądu okręgowego i sądy opiekuńcze. Sądy gminne od 1866 r. objęły opieką wszystkich włościan w dobrach rządowych i prywatnych. Do ich kompetencji należały drobne sprawy o nieruchomość, umowy i zobowiązania do wysokości 100 rubli. Ważniejsze sprawy cywilne i karne powierzono sądom okręgowym. Najwyższą instancją apelacyjną od wyroków sądowych był senat w Petersburgu.

Daty skrajne:

1914-1915

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1914-1915.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Zavykovskîj Volostnoj Sud Bělostokskogo Uězda

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak