Wojenno-Śledcza Komisja w Łomży

Sygnatura
4/470/0
Daty skrajne
1864-1866
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dziennik korespondencyjny z 1865r., spisy akt zarządów wojennych, naczelników z terenu Łomżyńskiego, złożonych w archiwum Wojenno- Śledczej Komisji w Łomży, 1864-1866, sygn. 1-2.

Dzieje twórcy:

Naczelnicy wojenni, jako główne organa zarządu wojenno-policyjnego powołani zostali w 1831r. Reaktywowano ich ponownie w 1861r. w momencie ogłoszenia stanu wojennego w Królestwie. Zwierzchnią władzą naczelników wojennych była w okresie powstania początkowo Kancelaria Specjalna do Spraw Stanu Wojennego przy Namiestniku, a po jej zniesieniu Zarząd Gen-Policmajstra. Do zadań naczelników należała likwidacja powstania poprzez znoszenie oddziałów powstańczych, niedopuszczanie do tworzenia się nowych, wykrywanie organizacji powstańczej, utrzymywanie kraju w posłuszeństwie wobec władzy rosyjskiej. Naczelnicy wojenni sprawowali swa władzę nie tylko poprzez wojsko, policję i żandarmerię, podlegały im także miejscowe władze cywilne, zobowiązane do składania okresowych raportów o sytuacji w terenie. Naczelnicy posiadali też duże kompetencje w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Do prowadzenia śledztwa przy naczelnikach wojennych tworzone były komisje wojenno-śledcze, a do sądzenia komisje wojenno-sądowe(zwane sądem wojennym lub sądem polowym). Wyroki sądów polowych były zatwierdzane przez naczelników, włącznie z wyrokami śmierci. Liczba komisji, w zależności od lokalnych potrzeb kształtowała się różnie. W październiku 1864r. na terenie Królestwa było 33 komisji wojenno- śledczych nie licząc komisji, które istniały w twierdzach. Z chwilą wygasania powstania liczba komisji zmalała. W marcu 1965r. na mocy zarządzenia Namiestnika w każdym wojennym oddziale w miejscu przebywania naczelnika wojennego była utworzona jedna komisja śledcza i jedna sądowa, a pozostałe miały ulec rozwiązaniu.

Daty skrajne:

1864-1866

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1864-1866.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Voenno-Sledstvennaja Komissîja v gorode Lomže

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 2