Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Siemiatyczach

Sygnatura
4/507/0
Daty skrajne
1952-1955
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokóły posiedzeń kolektywu komendy, zebrań kadry, lata 1952 – 1954, sygn. 1-2, Sprawy personalne kadry PO „SP”, lata 1953 – 1955, sygn. 3, Plany i sprawozdania z działalności komendy, lata 1953 – 1955, sygn. 4-5, Meldunki polityczno-informacyjne o działalności, praca polityczno-propagandowa, lata 1953 – 1955, sygn. 6-7, Szkolenie i sport w hufcach, praca kulturalno-oświatowa, popularyzacja czytelnictwa, lata 1953 – 1955, sygn. 8-10, Wykazy hufców gromadzkich, rok 1954, sygn. 11, Prace społeczne hufców, lata 1954 – 1955, sygn. 12, Rejestracja młodzieży, lata 1953 – 1954, sygn. 13, Wykazy gospodarki sprzętem strzelniczym i amunicją, lata 1953 – 1954, sygn. 14.

Dzieje twórcy:

25 lutego 1948 r. wydana została ustawa o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu. Powyższa ustawa powołała Powszechną Organizację „Służba Polsce”, na której czele stał Komendant Główny powoływany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej. Instytucjami organizacji były: Komenda Główna, komendy wojewódzkie, komendy powiatowe i komendy gminne (lub równorzędne miejskie). W 1952 r. powstał powiat Siemiatycze, który objął południowe gminy powiatu Bielsk Podlaski, tym samym powstała nowa Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” – w Siemiatyczach.

Daty skrajne:

1952-1955

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1952-1955.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

14

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

14

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak