Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Bielsku Podlaskim

Sygnatura
4/508/0
Daty skrajne
1945-1950 [1951-1959]
Liczba serii
10
Liczba skanów
0

Zawartość:

Referat Ogólny – 9 j.a., Referat Finansowo-Budżetowy – 6 j.a., Referat Prawny – 4 j.a., Referat Planowania i Statystyki – 3 j.a., Referat Osadnictwa – 12 j.a., a/ Rejonowy Inspektor Osadnictwa w Hajnówce - 5 j.a.; b/ Rejonowy Inspektor Osadnictwa w Siemiatyczach - 14 j.a., Referat Etapowy – 7 j.a. ( Punkt Etapowy Białowieża, Punkt Etapowy Hajnówka, Punkt Przejściowy Czeremcha), Referat Transportowy – 2 j.a., Referat Przesiedleńczy – 2 j.a.

Dzieje twórcy:

Państwowy Urząd Repatriacyjny został powołany do życia dekretem z dn. 7 października 1944 r. Do jego zadań należało m.in.: organizowanie repatriacji ludności z obszarów innych państw na terytorium Państwa Polskiego, regulowanie planowego napływu repatriantów, opieka sanitarno-żywnościowa podczas przeprowadzania repatriacji, planowe rozpieszczanie repatriantów i organizacja ich osadnictwa na ziemiach polskich, prowadzenie akcji pomocy repatriantom w zakresie gospodarczej odbudowy warsztatów pracy, popieranie zrzeszeń i instytucji społecznych w kraju i zagranicą o ile ich celem było niesienie pomocy i opieka nad repatriantami. Z dn. 1 września 1945 r. nastąpiła reorganizacja podziału terytorialnego PUR. Stworzone zostały powiatowe oddziały PUR, którym podporządkowane zostały rejonowe inspektoraty osadnictwa oraz punkty etapowe. Powiatowy Oddział PUR w Bielsku Podlaskim powstał z dn. 1 września 1945 r. Obejmował on teren byłych Rejonowych Inspektoratów Osadnictwa w Rybołach, Hajnówce i Siemiatyczach. Początkowo jednak t.j. do dn. 1 grudnia 1945 r. gmina Narewka oraz część obszaru Rejonowego Inspektora Osadnictwa w Rybołach należała do PUR Powiatowego Oddziału w Białymstoku. Podział wewnętrzny Powiatowego Oddziału PUR ulegał pewnym zmianom w ciągu swojego istnienia. Z biegiem czasu następowała redukcja poszczególnych referatów, jak i obsady personalnej. Powiatowy Oddział PUR w Bielsku Podlaskim zlikwidowany został w III kwartale 1950 r., a jego kompetencje przejął Wojewódzki Oddział PUR w Białymstoku.

Daty skrajne:

1945-1950 [1951-1959]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950, 1951-1959.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

64

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

64

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 64