Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kuźnicy

Sygnatura
4/528/0
Daty skrajne
1764-1912
Liczba serii
0
Liczba skanów
2452

Zawartość:

Akta (niekompletne) metrykalne urodzeń, małżeństw i zgonów 1764-1912; sygn. 1-20

Dzieje twórcy:

Parafia w Kuźnicy została erygowana w 1541r. przez Zygmunta Starego. Do parafii należą: Kuźnica, Czuprynowo, Chreptowce, Gładowszczyzna, Kowale w. i kol., Kuścińce, Kruglany, Łosośna Mała, Łosośna Wielka, Nowodziel, Saczkowce, Starpejki, Wojnowce, Wołyńce, Wyzgi, Zazdra. Spis kościołów i duchowieństwa Archidiecezji w Białymstoku rok 1988 (Stan na dzień 31 grudnia 1987r.), Białystok 1988.

Daty skrajne:

1764-1912

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1764-1912.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

20

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 20

Mikrofilmy: C.158-C.164; Zdigitalizowano jednostki archiwalne o sygn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.