Akta stanu cywilnego Parafii Unickiej w Czyżach

Sygnatura
4/531/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
499

Zawartość:

Akta urodzeń i małżeństw 1827-1839 [1840-1842] oraz akta zgonów 1808-1839 [1840-1842]; sygn. 1-7

Dzieje twórcy:

Cerkiew parafialna w Czyżach, która przetrwała do dnia dzisiejszego powstała prawdopodobnie pod koniec XVII w. Cerkiew pierwotnie była świątynią prawosławną, później w wieku XVII i XVIII świątynią unicką. Do wieku XVIII w Kościele unickim nie było podziału na proboszczów, wikariuszy. Każdy ksiądz unicki był na równi z innymi, jeśli było ich więcej w parafii, tak samo sprawował liturgię czy inne posługi duchowne. Także wszyscy jednakowo mogli korzystać z uposażenia i dochodów cerkwi. W ten sposób każdy ksiądz był proboszczem, a każda cerkiew parafialną. Dopiero synod w Zamościu w 1720 roku wprowadził na rządcę parafii określenie „paroch”. 1 III 1839 roku miał miejsce akt przyłączenia Kościoła Unickiego w Imperium Rosyjskim do Cerkwi prawosławnej. W części obszaru Podlasia nastąpiło to dopiero w 1875r. Akt likwidacji unii był tylko formalnością, bowiem już wcześniej trwały prace nad przeobrażeniem świątyń unickich, a także całych nabożeństw na wzór prawosławnych. J. Maroszek, Dziedzictwo unii kościelnej w krajobrazie L. Stalończyk, Z dziejów nie istniejących cerkwi w Czyżach.

Daty skrajne:

1808-1839 [1839-1842]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1808-1839, 1839-1842.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

7

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

7

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 7

mikrofilmy: C.454-C.460