Akta stanu cywilnego Parafii Unickiej w Drohiczynie pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego

Sygnatura
4/532/0
Daty skrajne
1835-1837
Liczba serii
0
Liczba skanów
31

Zawartość:

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1835-1837; sygn. 1-3

Dzieje twórcy:

Po zawarciu unii w Brześciu Kościół unicki, stał się jedynym legalnym Kościołem wschodnim w Rzeczypospolitej. Jednak dopiero od 1635r. Można mówić o dwóch metropoliach kijowskich: unickiej i prawosławnej. Od 1636r. Następuje rozłam w szeregach prawosławia w Drohiczynie. Część z nich łączy się z unitami przejmując dwie cerkwie. Przy prawosławiu pozostały klasztory i ich cerkwie. Po utracie przez Polskę niepodległości następują kolejne akty rewindykacyjne. W 1828r. Zlikwidowano parafię i klasztor unicki. Rosjanie zamknęli oba podupadłe klasztory prawosławne. W 1842r. Stworzyli parafię przy istniejących cerkwiach. Odebrali w 1854r. Klasztor benedyktynom i umieścili w nim zakonnice prawosławne, podobnie klasztor franciszkanów. Odwrócenie sytuacji nastąpiło w okresie międzywojennym. W 1924r. rozebrano zrujnowaną cerkiew Przemienienia Pańskiego. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku: Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Drohiczyn Cerkiew prawosławna; J. Maroszek, Dziedzictwo unii kościelnej w krajobrazie kulturowym Podlasia 1696-1996, Białystok 1996.

Daty skrajne:

1835-1837

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1835-1837.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 3

mikrofilmy: C.348-C.350