Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Dubiczach

Sygnatura
4/538/0
Daty skrajne
1843-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
2899

Zawartość:

akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843-1849, 1852-1864, 1888-1914; sygn. 1-19

Dzieje twórcy:

Pierwsze wzmianki o istniejącej w Dubiczach cerkwi pochodzą z 1533r., kiedy to Zygmunt August wydał przywilej na budowę świątyni prawosławnej w tej miejscowości. Opis wizytacji generalnej cerkwi dubickiej z 1727r. zawiera informację o pożarze, który strawił świątynię. W tym samym czasie w skład parafii wchodziły prawdopodobnie następujące miejscowości:, Dubicze, Grabowiec, Czechy, Jelonka, Saki, Rutka, Tofiłowce, Drugie Tofiłowce, Orzeszkowo, Werstok, Kuraszewo. Z czasem w Dubiczach zbudowano nową cerkiew pod wezwaniem Opieki Matki Boskiej. Zachowane księgi metrykalne pochodzą z I połowy XIX w. W 1847 roku parafia dubicka obejmowała wsie: Dubicze, Grabowiec, Rutka, Jelonka, Czechy, Tofiłowce i Saki, zaś liczba wyznawców, wvnosiła 1 833 osoby i wykazywała tendencję wzrostową. W 1901 roku nastąpił podział diecezji litewskiej i parafia Dubicka weszła do diecezji grodzieńskiej dekanatu kleszczelowskiego i obejmowała:, Dubicze, Grabowiec, Dubicze Murowane, Rutkę, Jelonkę, Czechy i Saki oraz uroczysko Żołobki. Parafia liczyła wówczas 2115 osób.

Daty skrajne:

1843-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1843-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

19

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 19

mikrofilmy: C. 373-C.376; Zdigitalizowano jednostki archiwalne o sygn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.