Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej pod wezwaniem św. Mikołaja w Kleszczelach

Sygnatura
4/540/0
Daty skrajne
1843-1861
Liczba serii
0
Liczba skanów
2021

Zawartość:

akta urodzeń i zgonów1843-1844, 1846-1861, akta małżeństw 1843-1844, 1846-1852, 1858-1861; sygn. 1-13

Dzieje twórcy:

W XVI w. istniały w Kleszczelach dwie prawosławne cerkwie parafialne: p.w. św. Jerzego i p.w. św. Mikołaja, należące do diecezji włodzimierskiej ze stolicą we Włodzimierzu Wołyńskim. Po zawarciu unii brzeskiej w 1596 r. prawosławni parafianie kleszczelowscy przez dłuższy czas pozostawali przy wierze ojców. Dopiero od 1633 r. cerkiew p.w. św. Mikołaja została przekształcona w unicką. Po podpisaniu traktatu pokojowego w Tylży w 1807 r., aż do wybuchu I wojny światowej, należały do Cesarstwa Rosyjskiego. Okres panowania carskiego spowodował powrót od 1839 r. ogółu podlaskich Rusinów do kanonów Cerkwi prawosławnej wprowadzając jednocześnie rosyjską otoczkę obrzędowo - kulturową widoczną szczególnie w rosyjskiej wymowie cerkiewnosłowiańskich tekstów liturgicznych, głoszeniu kazań w języku rosyjskim Zachowane księgi metrykalne pochodzą z parafii św. Mikołaja. W II połowie XVIII w. parafia św. Jerzego została dołączona do parafii św. Mikołaja, a ta z chwilą wybudowania cerkwi pod wezwaniem Zaśnięcia NMP w II połowie XIX w. otrzymała tą nazwę i parafię. Ks. Grzegorz Sosna, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie; (część demograficzna: chrzty, śluby i zgony)

Daty skrajne:

1843-1861

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1843-1861.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

13

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 13

Mikrofilmy: C.385-C.392; Zdigitalizowano jednostki archiwalne o sygn. 9, 10, 11, 12, 13..