Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Kośnej

Sygnatura
4/541/0
Daty skrajne
1835-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
1919

Zawartość:

akta urodzeń, małżeństw i zgonów1835-1839 (wytworzone w parafii unickiej, stanowią anteriora zespołu) oraz akta urodzeń, małżeństw i zgonów (wytworzone w parafii prawosławnej) 1839-1866, 1888-1914; sygn. 1-24

Dzieje twórcy:

Cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy odnotowana została w 1699r. Zachowane księgi metrykalne pochodzą z początku XIX w. Po I wojnie światowej parafię skasowano, a cerkiew przyłączona została do parafii Kleszczele. W latach późniejszych znajdowała się ona we władaniu kleru wschodnio- słowiańskiego (neounitów). Z czasem ponownie reaktywowano parafię prawosławną. Ks. Grzegorz Sosna, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie;(część demograficzna: chrzty, śluby i zgony).

Daty skrajne:

1835-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1835-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

24

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 24

Mikrofilm: C.393-C.400, C.5611; Zdigitalizowano jednostki archiwalne o sygn. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.