Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Narwi

Sygnatura
4/542/0
Daty skrajne
1848-1915
Liczba serii
0
Liczba skanów
3974

Zawartość:

akta urodzeń 1848-1864, 1875-1884, 1888-1915, małżeństw i zgonów 1848-1864, 1884, 1888-1915; sygn. 1-32

Dzieje twórcy:

Dzieje parafii w Narwi sięgają początku XVI w., wówczas to ufundowana została cerkiew w tej miejscowości. Zachowane źródła nie pozwalają jednak na jednoznaczne określenie fundatora świątyni. Pierwsza wzmianka na temat cerkwi w Narwi pojawiła się w rejestrze pomiary włócznej z 1560r., zaś pierwszy zachowany opis świątyni pochodzi z 1772r. Według informacji z 1846r. Cerkiew i plebania zostały wybudowane na jednym placu, liczba wiernych ówczesnej parafii wynosiła 2244 osoby, które zamieszkiwały w 282 domach. Z biegiem czasu liczba parafian wzrosła, w 1847r. Osiągnęła 2284 osoby. W tym czasie cerkiew parafialna znajdowała się w dekanacie bielskim diecezji litewsko- wileńskiej. W 1882r. Przystąpiono do budowy nowej drewnianej cerkwi, którą w 1885r. Poświęcono, świątynia ta jest po dzień dzisiejszy cerkwią parafialną w Narwi. W 1901r. Narewska cerkiew znalazła się w diecezji grodzieńskiej. W 1905r. liczba mieszkańców wynosiła 3098 osób. W okresie międzywojennym parafia Narew obejmowała jeszcze byłe parafie Trześcianka i częściowo Puchły. Ks. Grzegorz Sosna, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie; (część demograficzna: chrzty, śluby i zgony).

Daty skrajne:

1848-1915

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1848-1864, 1875-1884, 1888-1915.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

32

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 32

Mikrofilmy: C.406-C.414; Zdigitalizowano jednostki archiwalne o sygn. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.