Powiatowy Oddział Grodzieńskiego Sądu Okręgowego w powiecie bielskim 2 Rejonu

Sygnatura
4/550/0
Daty skrajne
1906-1915
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy cywilne 1913-1915, sygn. 1-48. Sprawy karne 1906-1915, sygn. 49-112. Akta spraw dotyczące pobić i nie pełnienia obowiązku służby wojskowej

Dzieje twórcy:

Sądy okręgowe stanowiły grupę wyższego rzędu, były tworzone po 1. lub kilka na gubernię. Rozpatrywały one wszystkie sprawy I instancji, które nie należały do sądów gminnych i pokoju (oprócz przestępstw politycznych). Ustawa z 1889 r. o naczelnikach ziemskich (którą wprowadzono w życie w l. 1902-1903) ograniczyła uprawnienia sędziów pokoju do miast, zaś ich kompetencje przejęli naczelnicy ziemscy. Resztę spraw przejęli tzw. powiatowi członkowie sądu okręgowego. Zniesione zostały zjazdy sędziów pokoju, a powołano sekcje sądowe zjazdu powiatowego. Sekcje te składały się z powiatowego członka sądu okręgowego, sędziów pokoju i naczelników ziemskich. Pełniły one rolę sądów II instancji. Wyższą instancję stanowiły komisje gubernialne, a następnie senat.

Daty skrajne:

1906-1915

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1906-1915.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Uězdnyj Člen Grodnenskogo Okružnogo Suda po Běl'skomu Uězdu 2 Učastka

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

112

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

112

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak