Akta notariusza Popowskiego Michała w Bielsku

Sygnatura
4/557/0
Daty skrajne
1888-1894
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Testamenty, intercyzy przedślubne, umowy dzierżawne, akty kupna, sprzedaży oraz wyników licytacji 1888-1894, sygn. 1-4

Dzieje twórcy:

Ustrój notariatu na terenach zaboru rosyjskiego - w okresie działalności notariusza Popowskiego Michała 1888-1894 - opierał się na przepisach wprowadzonych w życie rosyjską ustawą notarialną z 1866r. (Zwod Praw t. XVI,). Przepisy tej ustawy obowiązywały do 1934r. Notariusz był urzędnikiem publicznym mianowanym przez wyższe władze sądowe i podlegający ich nadzorowi. Zajmował się przyjmowaniem aktów, wydawaniem wypisów i kopii aktów, a także ich poświadczaniem. Przyjmował też w depozyt dokumenty składane przez osoby prywatne. Akta notarialne musiały być sporządzane w języku rosyjskim.

Daty skrajne:

1888-1894

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1888-1894.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

4

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.03

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.03

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 4