Zarząd Miejski w Siemiatyczach

Sygnatura
4/569/0
Daty skrajne
1945-1950
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej i Prezydium, lata 1945 – 1951, sygn. 1-6, Sprawozdania z działalności MRN, lata 1946 – 1950, sygn. 7, Ewidencja członków Zarządu Miejskiego, MRN itp., b.d., sygn. 8, Sprawy organizacyjne, lata 1945 – 1949, sygn. 9-12, Protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego, lata 1945 – 1950, sygn. 13-15, Majątek gmin i gromad, rok 1949, sygn. 16, Majątek Zarządu Miejskiego, rok 1950, sygn. 17, Budżety administracyjne, lata 1945 – 1950, sygn.18-23, Zestawienie wykonania budżetu administracyjnego, lata 1948 – 1949, sygn. 24-25, Roczne sprawozdanie rachunkowe, lata 1945 – 1949, sygn. 26-30, Księgi biercze podatku gruntowego, lata 1945 – 1950, sygn. 31-34, Rejestry wymiarowe podatku gruntowego, lata 1948 – 1950, sygn. 35-36, Rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego, rok 1950, sygn. 37, Rejestr odpisów podatku gruntowego, rok 1950, sygn. 38, Rejestr przeliczeń wpłat podatku gruntowego, rok 1950, sygn. 39, Zestawienie wyników wymiaru podatku gruntowego, lata 1947, 1949, sygn. 40-41, Arkusze wymiarowe i odwoławcze podatku gruntowego, rok 1947, sygn. 42-44, Księgi: podatku i biercza od nieruchomości, lata 1946 – 1947, sygn. 45-46, Wykaz wymiaru podatku od lokali, rok. 1946, sygn. 47, Księgi biercze podatku od lokali, lata 1946 – 1949, sygn. 48-51, Zestawienie wyników wymiaru od nieruchomości i od lokali, rok 1950, sygn. 52, Rejestr bierczy podatku od spożycia w zakładach gastronomicznych, rok 1949, sygn. 53, Księgi biercze szarwarku, lata 1948 – 1950, sygn. 54-56, Wykaz ustalonych wkładów oszczędnościowych dla uczestników funduszu B, rok 1948, sygn. 57, Wykaz uczestników funduszu B, rok 1949, sygn. 58, Rejestr przeliczeń wkładów oszczędnościowych funduszu B, rok 1950, sygn. 59, Rejestr wyroków sądowych, orzeczeń karnych, lata 1948 – 1950, sygn. 60, Sprawy budowy i odbudowy, lata 1947 – 1950, sygn. 61-64, Statystyka rolna, lata 1946 – 1948, sygn. 65, Sprawy osobowe, lata 1945 – 1950, sygn. 66-69, Budżet szpitala Miejskiego, rok 1949, sygn. 70, Roczne sprawozdanie rachunkowe, rok 1949, sygn. 71, brak jednostek o sygn. 70-71.

Dzieje twórcy:

Uregulowanie zasad działania władz samorządowych znalazło swój wyraz w ustawie z dn. 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz w dekrecie PKWN z dn. 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego, określającym zadania Zarządu Miejskiego jako organu wykonawczego Miejskiej Rady Narodowej. Zarząd Miejski w miastach niewydzielonych złożony był z burmistrza, wiceburmistrza oraz 3 do 6 członków wybieranych przez radę. Zadania Zarządu wykonywało Biuro złożone z etatowych pracowników. W dniu 21 sierpnia 1944 r. ukonstytuowała się Miejska Rada Narodowa w Siemiatyczach. Dla jednolitego uregulowania wewnętrznego podziału pracy Zarządu Miejskiego ustalone zostały wytyczne do statutu organizacyjnego biur zarządów miejskich tylko dla miast wydzielonych. Na podstawie wytycznych zostały opracowane statuty organizacyjne biur poszczególnych Zarządów Miejskich, obowiązujące dopiero od 1949 r. Przewidywał on podział biura na referaty: Ogólno-Organizacyjny, Finasowo-Budżetowy, Gospodarki Miejskiej, Administracji Społecznej i Administracyjny. Zarząd Miejski w Siemiatyczach, jak i inne Zarządy Miejskie uległ likwidacji w wyniku realizacji ustawy sejmowej z dn. 20 marca 1950 r.

Daty skrajne:

1945-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

69

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

69

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak