Rzemieślnicza Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Branży Skórzanej w Ciechanowcu

Sygnatura
4/616/0
Daty skrajne
1953-1960
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta prawne, lata 1953 – 1960, sygn. 1, Bilans i sprawozdanie rachunkowe, analiza ekonomiczna, rok 1956, sygn. 2, Bilans i sprawozdania rachunkowe, rok 1958, sygn. 3, Bilans i analizy ekonomiczne, lata 1956 – 1957, sygn. 4-5, Bilans, rok 1958, sygn. 6.

Dzieje twórcy:

Powstała ona w 1953 r. pod nazwą „Pomocnicza Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa”, a w 1957 r. przemianowana została na Rzemieślniczą Spółdzielnię Zaopatrzenia i Zbytu Branży Skórzanej w Ciechanowcu. Administracyjnie podlegała Związkowi Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Warszawie. Zrzeszała na zasadzie dobrowolności rzemieślników branży skórzanej. Organizowała pomoc w: przyjmowaniu zleceń, zaopatrywaniu członków w surowce, narzędzia i maszyny, doskonaleniu zawodowym. Spółdzielnia została rozwiązana w 1960 r. z powodu niewypłacalności.

Daty skrajne:

1953-1960

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1953-1960.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

6

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak