Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Brańsku

Sygnatura
4/628/0
Daty skrajne
1950-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły sesji MRN, 1950-1972, sygn. 1-26; Protokoły posiedzeń Prezydium MRN, 1950-1972, sygn. 27-54; Budżety miasta, 1960-1964, sygn. 55-59.

Dzieje twórcy:

W 1950r. weszła w życie ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Miejskie rady narodowe funkcjonowały jednak nadal w oparciu u uchwałę Krajowej Rady Narodowej z 1944r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Zasadniczych zmian dokonano jedynie w składzie osobowym i kompetencjach prezydiów MRN, które odtąd mogły posiadać w swoim składzie osoby niebędące radnymi. Prezydium było organem wykonawczym MRN. Do jego zadań należało: ustalanie terminu i porządku obrad sesji MRN, przygotowanie materiałów na sesje MRN, koordynacja działań komisji MRN, kierowanie za pośrednictwem przewodniczącego i sekretarza MRN pracą poszczególnych wydziałów Biura Prezydium MRN. Ustawa sejmowa z 22 listopada 1973r. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z tegoż roku wprowadziły istotne zmiany funkcji prezydiów MRN. Nastąpiło wyodrębnienie Biura MRN oraz powstanie instytucji pod nazwą Urząd Miasta. Z dniem 1 stycznia 1973r. powstała Rada Narodowa Miasta i Gminy w Brańsku oraz jej organ wykonawczy w postaci Urzędu Miasta i Gminy w Brańsku.

Daty skrajne:

1950-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

59

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

59

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 59