Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kleszczelach powiat Hajnówka

Sygnatura
4/664/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
1
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły sesji GRN 1954-1972, sygn. 1-15, 55-57 Komisje GRN 1955-1972, sygn. 16-17 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1971, sygn. 18-34 Gromadzki Komitet FJN 1969-1971, sygn. 35 Kontrola zewnętrzna 1955-1957, 1963; sygn. 36 Budżety gromady 1955-1962, sygn. 37-44 (jedna j.a. posiada sygn. 40a) Budżet gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie 1963-1964, sygn. 45-46 Budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego 1965, sygn. 47 Plany i zadania gospodarcze gromady 1966-1971, sygn. 48-49 Wiejskie programy rozwoju rolnictwa (poszczególnych wsi gromady) 1967-1968, sygn. 50-51 Statystyka GUS 1965-1971, sygn. 52-54 Dopływ z dnia 13 czerwca 2007r.; kn.2908/2007r. - 4 j.a. (1958-1971)

Dzieje twórcy:

Gromady w momencie ich utworzenia były małymi terytorialnie, oraz słabymi ekonomicznie jednostkami. Powstały w wyniku realizacji Ustawy z 1954r. o reformie podziału administracyjnego kraju. Na terenie powiatu Hajnówka utworzono wówczas 26 gromad, w tym Kleszczele. Najniższym organem władzy państwowej w terenie była gromadzka rada narodowa. Organem wykonawczym GRN, a także uchwałodawczym w sprawach mniej istotnych w okresie między sesjami było prezydium. Podstawę prawna funkcjonowania prezydiów GRN stanowiła Ustawa o jednolitych organach władzy ludowej z 20 marca 1950r. W skład prezydium wchodzili: przewodniczący, sekretarz oraz członkowie. Instytucja wykonywała swoje zadania za pośrednictwem Biura Gromadzkiego za całokształt pracy, którego odpowiadał przewodniczący Prezydium. Gromada jako najniższa jednostka podziału administracyjnego kraju od samego początku nie sprawdziła się. Już w 1959r. na terenie powiatu hajnowskiego następowały korekty granic drogą likwidacji słabszych jednostek. Ostatecznie gromady przestały istnieć z dniem 31 grudnia 1972r.

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

62

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

58

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 58
spis zdawczo-odbiorczy Tak 4