Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim

Sygnatura
4/681/0
Daty skrajne
1950-1973
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły sesji MRN, 1950-1973, sygn. 1-26; Komisje MRN, 1961-1973, sygn. 27-33 (niekompletne); Posiedzenie Prezydium MRN, 1951-1973, sygn. 34-59; Ankiety personalne radnych, 1961, sygn. 60; Samorząd mieszkańców, 1967-1972, sygn. 61; Front Jedności Narodowej. Miejski Komitet, 1961-1970, sygn. 62-64; Grabownictwo wojenne i cywilne, 1971, sygn. 65; Plany gospodarcze, 1962-1973, sygn. 66-67; Budżety miasta, 1951-1971, sygn. 68-78.

Dzieje twórcy:

Podstawa prawną funkcjonowania miejskich rad narodowych stanowiła ustawa z 1950r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, która weszła w życie z dniem 1 czerwca tegoż roku. Faktycznie jednak urzędy działały w oparciu o dekret Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Zmiany nastąpiły jedynie w składzie osobowym i kompetencjach prezydium MRN, które było kolegialnym organem wykonawczym MRN. Kompetencje instytucji zostały rozszerzone zaliczono do nich: ustalanie terminu i porządku sesji MRN, przygotowanie materiałów na sesję, koordynacja działalności komisji MRN, nadzór nad Biurem Prezydium MRN. Dwaj członkowie nowego prezydium- przewodniczący oraz sekretarz mogli nie być radnymi, natomiast byli etatowymi pracownikami Prezydium MRN, formalnie wybierano ich na sesjach MRN, faktycznie o obsadzie tych stanowisk decydowały instancje zwierzchnie. Istotne zmiany w organizacji placówki wprowadziła ustawa sejmowa oraz rozporządzenie Rady Ministrów, z 1973r. Wyodrębnione zostało Biuro MRN. Prezydium MRN jako organ wykonawczy MRN składało się wyłącznie z radnych. Powstała nowa instytucja – Urząd Miasta, będąca biurem Naczelnika Miasta, który pełnił te funkcje, jednoosobowo.

Daty skrajne:

1950-1973

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1973.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

78

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

78

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 78