Liga Morska Zarząd Okręgu w Białymstoku

Sygnatura
4/715/0
Daty skrajne
1945-1953
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Pisma okólne Zarządu Głównego, 1945-1952, sygn. 1-3; Pisma okólne Zarządu Okręgu, 1945-1952, sygn. 4; Protokoły posiedzeń, sprawozdania i plany pracy Zarządu Okręgu i oddziałów powiatowych, 1945-1953, sygn. 5-6; Zjednoczenie Ligi Morskiej i Polskiego Związku Zachodniego, 1949, sygn. 7; Zarządzenia, okólniki i sprawozdania dotyczące kursów i szkolenia, 1946-1953, sygn. 8-9; Sprawozdania z kontroli i zarządzenia pokontrolne, 1951-1953, sygn. 10.

Dzieje twórcy:

Liga Morska w Białymstoku zorganizowana została 19 maja 1945r., powołano wówczas pierwszy Zarząd Okręgu z przewodniczącym WRN na czele. Strukturę organizacyjna jednostki tworzyły sekcje: Organizacyjna, Propagandowo- Imprezowa, Wychowawczo- Szkoleniowa, Budowy Taboru Wodnego, Finansowa, Żeglarska. Do stref aktywności Ligi Morskiej należało: popularyzowanie zagadnień morskich wśród społeczeństwa, szkolenie wodne młodzieży, budowanie przystanie i jednostek pływających, modelarstwo okrętowe, organizowanie obchodów Święta Morza. 2 kwietnia 1950 roku, przeprowadzono zjednoczenie Ligi Morskiej z Polskim Związkiem Zachodnim. Połączone organizacje przyjęły wspólną nazwę Liga Morska.

Daty skrajne:

1945-1953

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1953.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

10

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

10

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 10