Narodowy Bank Polski Oddział Wojewódzki w Białymstoku

Sygnatura
4/718/0
Daty skrajne
[1921-1944] 1945-1993
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

W zespole można wyodrębnić grupy akt dotyczące spraw organizacyjno-personalnych, kredytowych i sprawozdawczości. Na sprawy organizacyjno-personalne składają się przede wszystkim zarządzenia Dyrektora, regulaminy, schematy organizacyjne Oddziału Wojewódzkiego i oddziałów operacyjnych, protokóły posiedzeń organów doradczych. W pozostałych grupach występują sprawozdania z działalności kredytowej, wykonania planu kasowego i kontroli funduszu płac, bilanse i plany pracy, sprawozdania finansowe, bilanse NBP, akta normatywne, rozliczenia z zakończonych inwestycji, akta osobowe, sprawozdania GUS, protokoły, sprawozdania, notatki, zalecenia pokontrolne, spisy zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich spółdzielni budownictwa budżetowego [1921-1939] 1945-1993; sygn. 1-982; Dopływ z dn. 05-07-2013 Nab.3454/2013r.; [1922-1944] 1945-1960; 265 j.a - 1,30 m.b - akta personalne; dopływ z dn. 30-03-2018 63j.a-1,60 mb z lat 1945-1989(rewizje, kontrole, bilanse, ewidencja archiwum zakładowego, akta osobowe)

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

[1921-1944] 1945-1993

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1921-1944, 1945-1993.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1310

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

14.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak
inwentarz kartkowy roboczy Tak