Państwowa Kasa Oszczędności nr. 554 przy Kasie Powiatowej w Sokółce

Sygnatura
4/723/0
Daty skrajne
1890-1918 [1919-1921]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarządzenia, sprawozdania roczne z działalności, materiały dotyczące szkolnych kas oszczędności, księgi rachunkowe. 1890-1918 /1919-1921/. Sygn. 1-17.

Dzieje twórcy:

Podstawą prawną powoływania kas oszczędności była ustawa kredytowa /z 16. X. 1826r; 21.II.1884r/ funkcjonowały one przy kasach gubernialnych i powiatowych. Centralnie działalność ich była koordynowana przez Zarząd Państwowych Kas Oszczędności. Wybuch I wojny światowej spowodował ewakuację Państwowej Kasy Oszczędności Nr 554 przy Kasie Powiatowej w Sokółce w głąb Rosji. Działalność swą zakończyła ona prawdopodobnie w 1918r.

Daty skrajne:

1890-1918 [1919-1921]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1890-1918, 1919-1921.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Sokol'skaja Gosudarstvennaja Sberegatel'naja Kassa Nr 554 pri Uězdnom Kaznačejstve

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

17

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

17

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak