Towarzystwo Opieki nad Więzieniami Oddział Powiatowy w Białymstoku

Sygnatura
4/727/0
Daty skrajne
1910-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawozdania finansowe z wykonania budżetów 1910-1914, sygn. 1-2, 4-5 Korespondencja w sprawach finansowych, rachunki 1911, sygn. 3

Dzieje twórcy:

Zespół archiwalny utworzony został w 1963r. z akt przekazanych stronie polskiej - w ramach umowy rewindykacyjnej - przez ZSRR. Fragmentaryczność zachowanych akt uniemożliwia pełne odtworzenie dziejów tej rosyjskiej instytucji, która w czasie I wojny światowej została, wraz z aktami, ewakuowana w głąb Rosji.

Daty skrajne:

1910-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1910-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Popečitel'noe o Tjurmach Obščestvo Bělostokskoe Uězdnoe Otdělenie

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

5

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

5

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 5