Komitet Budowy Pomieszczeń Więziennych w Białymstoku

Sygnatura
4/728/0
Daty skrajne
1911
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Preliminarz na prace budowlane w pomieszczeniach więziennych 1911; sygn. 1

Dzieje twórcy:

Zespół archiwalny utworzony został w 1963r. z akt przekazanych stronie polskiej - w ramach umowy rewindykacyjnej - przez ZSRR. Fragmentaryczność zachowanych akt uniemożliwia pełne odtworzenie dziejów tej rosyjskiej instytucji, która w czasie I wojny światowej została, wraz z aktami, ewakuowana w głąb Rosji.

Daty skrajne:

1911

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1911-1911.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Komitet po Postrojke Tjuremnych Zdanij v gorode Belostoke

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 1