Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Krynkach

Sygnatura
4/878/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
2356

Zawartość:

akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1865-1915; sygn. 1-17

Dzieje twórcy:

Parafia prawosławna w Krynkach powstała na początku XVI w., według Kroniki Cerkiewnej w 1505 r. Z 1522 r. zachował się akt fundacji kościoła, dokonanej przez Jerzego Radziwiłła (dostaje dzierżawę w 1518 roku od króla Zygmunta Starego). Jurydyka cerkwi była duża, posiadała 78 morgów ziemi oraz 4 place w mieście. Plebania spaliła się w 1774 r. i wtedy wyznaczono nową posesję na wzniesienie budynków gospodarczych. W 1804r. Drewniana cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krynkach spłonęła wraz z całym wyposażeniem (wspomina o tym inwentarz z 1821 r.). Świątynia w Krynkach słynęła z cudownej ikony Matki Bożej. W 1807 r., postanowieniem Traktatu Tylżyckiego, Krynki i okolice znalazły się w granicach Rosji. Nastąpił powolny proces powrotu parafii unickich do Kościoła prawosławnego. Z resztek niespalonej cerkwi, a także z nowego materiału, zbudowano w 1828r. Maleńką cerkiewkę krytą słomą. Odbudowaną cerkiew drewnianą postanowiono w 1864r. zamienić na murowaną. Zachowane księgi metrykalne pochodzą z II połowy XIX w. Ks. Grzegorz Sosna: Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie; (część demograficzna: chrzty, śluby i zgony); Prawosławne sanktuaria na Białostocczyźnie;

Daty skrajne:

1865-1915

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1865-1915.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

17

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.53

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy roboczy Tak 17

mikrofilmy: C.5608-C.5610, C.5871;