Okręgowy Inspektorat Ochrony Skarbowej w Białymstoku

Sygnatura
4/79/0
Daty skrajne
[1938,1944] 1945-1951
Liczba serii
7
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarządzenia szczebla ministerialnego, lata 1945 – 1951, sygn. 1-13, Protokóły z konferencji – R.I.O.S., Brygad O.S., lata 1946 – 1951, sygn. 14-21, Planowanie i sprawozdawczość – sprawozdania miesięczne, analiza sprawozdawczości, lata 1946 – 1951, sygn. 22-73, 65a, Lustracje – inspekcje i lustracje w R.I.O.S., Brygadach oraz O.I.O.S., lata 1946 – 1950, sygn. 74-100, Przestępstwa skarbowe – zarządzenia, okólniki, protokóły zajęcia mienia opuszczonego i poniemieckiego, notowanie cen czarnogiełdowych w cotygodniowych sprawozdaniach, lata 1946 – 1949, sygn. 101-111, Likwidacja Ochrony Skarbowej – zarządzenia G.I.O.S. dotyczące reorganizacji i likwidacji Ochrony Skarbowej, lata 1950 – 1951, sygn. 112-117, Likwidacja R.I.O.S. w Morągu i Mrągowie z udziałem O.I.O.S. w Białymstoku, lata 1950 – 1951, sygn. 118, akta osobowe pracowników Ochrony Skarbowej, lata 1945 – 1951, sygn. 119-333

Dzieje twórcy:

Władze centralne w drugiej połowie 1945 r powołały Główny Inspektorat Ochrony Skarbowej z poleceniem zorganizowania aparatu ochrony skarbowej. Pierwsze jednostki tworzyły się samorzutnie w oparciu o przepisy przedwojenne. W myśl przepisów Ochrona Skarbowa zorganizowana była w brygadach, których właściwość miejscowa obejmowała w zasadzie obszar jednego lub kilku powiatów. Do zadań brygad należało śledzenie przestępstw z zakresu podatków i opłat, monopoli państwowych, opłat stemplowych, obrotu papierami premiowymi. Istniejący stan rzeczy został uregulowany dekretem z dn. 11 kwietnia 1945 r. Ochrona Skarbowa pozostała nadal organem wykonawczym władz skarbowych, powołanym do walki z przestępstwami. Jednostkami organizacyjnymi były: Główny i Okręgowe Inspektoraty Ochrony Skarbowej. Przepisy przedwojenne straciły moc wiążącą w kwestii dotyczącej O.I.O.S. i Brygad Ochrony Skarbowej z dniem wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Skarbu z dn. 5 sierpnia 1947 r. o organizacji i zakresie działania Ochrony Skarbowej. W oparciu o nie dn. 8 września 1948 r. Główny Inspektorat wydał zarządzenie o szczegółowym zakresie działania i organizacji wewnętrznej w inspektoratach ochrony skarbowej, w myśl którego Okręgowy Inspektorat został podzielony na cztery oddziały: administracyjny, zwalczania przestępstw skarbowych, zwalczania przestępstw dewizowych oraz naruszeń prawa w zakresie poruczonym przepisami szczególnymi, oraz oddział spraw socjalnych i wywiadu skarbowego w sprawach przestępstw większej wagi. W 1947 r. zlikwidowane zostały Brygady Ochrony Skarbowej. W 1950 r. O.I.O.S. w Białymstoku przejął działalność zlikwidowanego O.I.O.S. w Olsztynie. Ochrona Skarbowa została zlikwidowana na podstawie uchwały Prezydium Rządu z dn. 24 marca 1951 r., a likwidacja urzędów na terenie woj. białostockiego trwała od 7 kwietnia do 2 maja 1951 r.

Daty skrajne:

[1938,1944] 1945-1951

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1938-1938, 1944-1944, 1945-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

333

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

333

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak