Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Supraślu powiat Białystok

Sygnatura
4/172/0
Daty skrajne
1950-1972 [1973-1977]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły sesji MRN 1950-1972, sygn. 1-17; Komisje MRN 1951-1972, sygn. 18-30; Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1950-1972, sygn. 31-47; Ankiety radnych MRN 1967, sygn. 48; Protokoły zebrań aktywu miejskiego, 1967, sygn. 49; Sprawozdawczość, 1951-1954, sygn. 50; Kontrola zewnętrzna, 1952- 1972, sygn. 51-53; Budżet miasta, 1950-1971, sygn. 54- 70; Plany gospodarcze, 1962-1971, sygn. 71; Spotkania radnych i posłów z wyborcami 1969- 1972, sygn. 72; Protokoły posiedzeń i programy Miejskiego Komitetu FJN, 1969, sygn. 73; Budowa pomnika w XXV rocznicę powstania PRL 1969-1970, sygn. 74; Obchody 500- leci Supraśla, 1963-1964, sygn. 75; Kultura, plany pracy placówek kulturalno- oświatowych, 1971-1972, sygn. 76; Książka kontroli Prezydium MRN, 1967-1972, sygn. 77; Sprawozdawczość statystyczna, 1968-1972, sygn. 78; Obowiązkowe dostawy i kontraktacja produktów rolnych, 1968-1972, sygn. 79. Dopływ z dn. 25- 07-2000r. nab.2424., 1962-1972; 1 j.a.- 0,01 mb Dopływ z dn. 2016-10-03 nab.3601/2016r. 47 j.a-0,70 mb- księgi meldunkowe, rejestry mieszkańców.

Dzieje twórcy:

Miejskie rady narodowe funkcjonowały w oparciu o Ustawy Krajowej Rady Narodowej. W 1950 r. w myśl Ustawy zostały rozwiązane dotychczasowe prezydia MRN. Na ich miejsce powstały nowe w innym składzie osobowym, jako kolektywne organy wykonawcze miejskich rad narodowych. Prezydium MRN funkcjonowało pod kierownictwem przewodniczącego. Prezydium MRN spełniało następujące funkcje: organizatorskie w stosunku do sesji MRN, organizatorskie i koordynujące w stosunku do działalności komisji MRN, zwierzchnia w stosunku do biura do Biura Prezydium MRN zatrudniającego pracowników. Ustawa Sejmowa oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z listopada 1973r. wprowadziły istotne zmiany w kompetencjach prezydiów MRN. Nastąpiło wyodrębnienie się Biura MRN. Powstała instytucja Urząd Miasta, która była organem wykonawczym prezydenta lub naczelnika miasta.

Daty skrajne:

1950-1972 [1973-1977]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1972, 1973-1977.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

127

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

79

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 79
spis zdawczo-odbiorczy Tak 48