Naczelnik Powiatu Łomżyńskiego

Sygnatura
5/1/0
Daty skrajne
1816-1866
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy dotyczące amnestii 1858 – 1863 (1), akta ogólnych urządzeń względem regulacji miast 1826 – 1863 (2), koszary wojskowe 1817 – 1860 (3, 13), dziesięciny kościelne 1817 – 1864 (4), domy rządowe 1819 – 1865 (5), sprawy finansowe 1860 – 1861 (6), budowa kolei Warszawsko – Wiedeńskiej 1850 – 1861 (7), akta personalnePiotra Gądowskiego 1854 – 1856 (8), herb królestwa i odznaki urzędowe 1843 – 1865 (9), sprawy kościołów 1817 – 1866 (10–12, 14–16), akta legitymacji szlacheckich 1856 – 1861 (17), lazarety wojskowe 1854 – 1862 ( 18 ), akta komisarza obwodowego 1842 ( 19 ), akta dotyczące Łomży 1838 – 1865 ( 20 – 23 ), akta tyczące się założenia ogrodu spacerowego 1846 – 1866 ( 24 ), akta miasta Nowogrodu 1852 ( 25 ), organizacja administracji 1834 – 1854 ( 26 ), organizacja rządu tymczasowego 1830 – 1831 ( 27 – 28 ), pensje emerytalne 1861 – 1866 ( 29 ), ustawa konstytucyjna 1816 – 1864 ( 30 ), pieczęcie 1850 – 1866 ( 31 ), rekruci 1865 – 1866 ( 32 ), szkoły gimnazjalne 1861 – 1865 ( 33 ), akta komisji konskrypcyjnej 1866 ( 34 ), szpital Św. Ducha 1859 – 1861 ( 35 – 36 ), sekwestry 1844 – 1864 ( 37 ), ustanowienie stróżów nocnych 1845 – 1847 ( 38 ), akta szlachty rosyjskiej 1844 – 1846 ( 39 ), zakaz noszenia wąsów 1839 – 1861 ( 40 ), żandarmeria 1816 – 1852 ( 41 - 42 ), konfiskaty 1861 ( 43 ), obchody uroczystości w królestwie 1834 – 1852 ( 44 ), akta miasta Zambrowa 1866 ( 45 ), rachunki ekonomiczne miasta Nowogrodu 1845 – 1859 ( 46 – 52 ), rachunki ekonomiczne miasta Łomży 1843 – 1864 ( 53 – 60 ), rachunki ekonomiczne miasta Śniadowa 1844 – 1859 ( 61 – 67 ), rachunki ekonomiczne miasta Wizny 1844 – 1866 ( 68 – 79 ), rachunek ekonomiczny miasta Wysokie Mazowieckie 1855 ( 80 ), rachunki ekonomiczne miasta Zambrowa 1845 – 1859 ( 81 – 86 ), dziennik reskryptowy naczelnika 1846 ( 87 ), tabele powinności włościańskich 1841 – 1848 ( 88 ), dzienniki podawcze 1848 – 1866 ( 89 – 105 ).

Dzieje twórcy:

Postanowieniem Namiestnika z dnia 16 stycznia 1816 r. Królestwo Polskie podzielono na 8 województw, a te z kolei na 39 obwodów. Łomża, będąca wcześniej stolicą departamentu, została siedzbą komisarz obwoduw województwie augustowskim . Obwód łomżyński dzielił się na dwa powiaty: łomżyński i tykociński. Komisarz obwodowy, będący członkiem delegowanym zarządzającej województwem Komisji Wojewódzkiej, był wykonawcą jej poleceń na terenie obwodu.Do jego obowiązków należało zakwaterowanie wojsk w obwodzie, czuwanie nad wypełnianiem przepisów zaciągowych, kontakty z miejscowym komendantem sił zbrojnych, przyjmowanie od ludnosci obwodu skarg i zażaleń i przesyłanie ich do Komisji Wojewódzkiej, utrzymywanie łączności w miejscowymi sądami, policją i lekarzem. Był odpowiedzilny za stan komunikacji (drogi i mosty) w obwodzie, za pracę podległych mu urzedników administracyjnych, miał nadzór nad własnością publiczną i narodową. Urząd Komisarza Obwodu Łomżyńskiego składał się z 2 asesorów, sekretarza oraz urzędników kancelaryjnych. Za wszelkie odstępstwa do poleceń Komisji, komisarz obwodu odpowiadał swoim majątkiem. Na mocy postanowienia z dnia 11 października 1842 roku obwody przemianowano na powiaty, a komisarzy obwodowych - na naczelników powiatów. Kompetencje naczelnika powiatu łomzyńskiego pozostały takie same jak komisarza obwodu. Urząd zakończył działalność z końcem 1866 roku.

Daty skrajne:

1816-1866

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1816-1866.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

110

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

110

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak