Urząd Powiatowy Kolneński do Spraw Powinności Wojskowej

Sygnatura
5/4/0
Daty skrajne
1878-1917
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Spisy poborowych i wypisy z ksiąg metrykalnych, wykazy przebiegu służby, asygnaty rachunkowe ( 1 – 17 ).

Dzieje twórcy:

Powiatowe urzędy do spraw powinności wojskowej powołano w Królestwie Polskim w 1874 r. Buły one organami I instancji administracji państwowej resortu spraw wewnętrznych. Podlegały bezpośrednio urzędom gubernialnym do spraw powinności wojskowej. Obejmowały swoim zasięgiem działania obszar jednego powiatu. Do ich kompetencji należały sprawy poboru do wojska, powszechne mobilizacji, rezerwistów oraz opieki nad rodzinami osób powołanych do służby wojskowej. Z chwilą zajęcia terenów guberni łomżyńskiej przez wojska niemieckie podczas I wojny światowej urzędy do spraw powinności wojskowej ewakuowano w głąb Rosji, gdzie kontynuowały swoją działalność aż do Rewolucji Październikowej.

Daty skrajne:

1878-1917

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1878-1917.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kolnenskoe Uezdnoe po Voinskoj Povinnosti Prisutstvie

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

17

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

17

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak