Zarząd Łomżyńskiego Policmajstra

Sygnatura
5/9/0
Daty skrajne
1867-1917
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy cenzury, duchowieństwa rzymsko-katolickiego, sekt, tajnych i jawnych stowarzyszeń ( m.in. „Macierzy Szkolnej”, „Sokoła”), tajnego i jawnego nadzoru policji wobec osób podejrzanych, bibliotek i czytelni, drukarni, nadzoru nad nauczycielami i uczniami, strajków robotniczych i rolnych. Materiały dotyczące epidemii, stanu sanitarnego miasta, oświetlenia Łomży, budowy dróg, mostów i domów, handlu, nadzoru nad prostytucją, poboru do wojska, ewakuacji urzędu w 1915 roku. Ustawy i sprawozdania stowarzyszeń i związków drukowane w języku polskim i rosyjskim. Księgi kancelaryjne, skorowidze, księgi rachunkowe, rejestry i wykazy ( 1 – 600 ).

Dzieje twórcy:

Ustawa z dnia 19/31 grudnia 1866 roku o straży ziemskiej wprowadzała reformę w urządzaniu średnich i niższych organów policyjnych na obszarze Królestwa Polskiego. Straż Ziemska pod względem zależności dyscyplinarnej podlegała Kancelarii Gubernatora zaś pod względem ekonomicznym wydziałowi wojskowo-policyjnemu Rządu Gubernialnego. Na terenie powiatu nad strażą ziemską czuwał naczelnik powiatu , dowodził nią jego pomocnik tzw. naczelnik straży ziemskiej. Miasta gubernialne mocą ukazu z 1866 roku podporządkowano bezpośrednio władzy urzędów gubernialnych tworząc w nich osobnych policmajstrów. Straż ziemska jako policja wykonawcza mogła ingerować w sprawy administracji wyłącznie na wezwanie stosownych władz. Uprawnienia wykonywane przez policmajstrów obejmowały czynności policyjne znajdujące się uprzednio w gestii magistratów, a także sprawy nadzoru nad strażą ziemską. Plicmajster był równocześnie p.o. naczelnika straży ziemskiej.

Daty skrajne:

1867-1917

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1867-1917.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Upravlenie Lomzinskogo Policejmejstera

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

600

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

600

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

10.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

9.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak