Komisja Spisowa Powiatu Łomżyńskiego

Sygnatura
5/19/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Spisy gospodarstw i zagród w Łomży, w osadach i wsiach powiatu, mieszkańców Łomży, wojska kwaterującego w mieście i na terenie powiatu, mieszkańców instytucji dobroczynnych, internatów. Spisy mieszkańców miast, osad i wsi powiatu. Dzienniki podawcze ( 1 – 105

Dzieje twórcy:

Komisje spisowe jako organy władz administracyjnych działały w latach 1896 – 1897 na podstawie zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 1896. Zostały powołane do przeprowadzenia I Powszechnego Spisu Ludności Cesartswa Rosyjskiego w 1897 roku. Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami powołano komisję główną oraz powiatowe i miejskie w zależności od liczby mieszkańców. Powiaty z kolei podzielono na rejony spisowe. W skład komisji powiatowych wchodzili m.in. Naczelnik Powiatu jako jej przewodniczący, komisarz do spraw włościańskich, naczelnik straży ziemskiej, lekarz powiatowy. Czynności spisowych dokonywali rachmistrzowie.

Daty skrajne:

1896-1897

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1896-1897.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Lomzinskaja Uezdnaja Perepisnaja Komissija

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

105

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

105

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak