Archiwum Skarbu Koronnego

Sygnatura
1/7/0
Liczba serii
15
Liczba skanów
231450

Zawartość:

Do dnia dzisiejszego zachowały się następujące działy Archiwum Skarbu Koronnego. Oddział 1 (Rachunki Królewskie), oddział 2 (Rachunki Poselstw), oddział I (Rejestry Podatkowe), oddział II (Rachunki Sejmowe), oddział III (Rachunki Nadworne), oddział IV (Księgi Rekognicji), oddział V (Księgi Kwitów), oddział VI (Księgi Asygnat), oddział XLVI (Lustracje, rewizje i inwentarze dóbr królewskich), oddział LIV ("Zbiór pism rozmaitych tyczących się dóbr królewskich"), oddział LVI (Inwentarze dóbr królewskich), oddział 82 ("Zbiór pism rozmaitych wydziału wojskowego dotyczących"), oddział 84 (Księgi addytamentów wojskowych), oddział 85 (Rejestry popisowe wojska koronnego), oddział 86 (Rachunki z przychodów i wydatków na potrzeby wojska).

Dzieje twórcy:

Rozbudowana administracja skarbowa dawnej Rzeczypospolitej pozostawiła po sobie obfitą spuścznę archiwalną. Wchodziły w jej skład archiwa urzędu podskarbiego koronnego (Archiwum Podskarbińskie Krakowskie i następnie Archiwum Podskarbińskie Warszawskie), Archiwum Skarbu Nadwornego Królewskiego, Skarb Kwarciany (Rawski), a także archwalia związane z administracją skarbową z czasów Stanisława Augusta. Całość archiwaliów skarbowych dawnej Rzeczypospolitej po rozbiorach znalazła się ostatecznie w tzw. Archiwum Skarbowym, skąd w dwóch partiach, (stąd dwojaka numeracja działów), została przekazana do AGAD.

Daty skrajne:

1388-1826

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1388-1826.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki, łaciński, francuski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

1684

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1684

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

80.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

80.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak dodzialów: 1,2,I-VI,,XLVI,LIV,LVI i Konsygnacja Akt Dawnych Wojskowych-wykaz przedwojenny
inwentarz kartkowy zatwierdzony Nie do cześci działów

zespół zmikrofilmowany, materiały skarbowe rozproszone w licznych archiwach i bibliotekach, polskich i zagranicznych poprzednią kartę sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska