Księgi grodzkie nowomiejskie

Sygnatura
1/35/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
12215

Zawartość:

Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne.

Dzieje twórcy:

Spuścizna aktowa pozostała po kancelarii sądu grodzkiego w Nowym Mieście [nad Wkrą]. Zachowane materiały archiwalne sięgają 1777 r., zapewne jednak sam sąd funkcjonował w Nowym Mieście już nieco wcześniej. Kancelaria funkcjonowała do końca XVIII w., stopniowo wytwarzając w razie potrzeby serie ksiąg zawierające wpisy dokonywane w konkretnych rodzajach spraw (zapisy, dekrety, relacje, oblaty).

Daty skrajne:

1774-1797

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1774-1797.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Castrensia de Nowe Miasto

Języki:

polski, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

45

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

45

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak bez wstępu

stan zachowania w ok.. 100%, poprzednią kartę sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska