Komisja Rządowa Sprawiedliwości

Sygnatura
1/192/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Nieliczne jednostki w zespole to: wykład nauk prawa zawierający akta Komisji z lat 1832-1846 dot. prac i projektów w związku z zamiarem wprowadzenia kursów prawniczych, które miały zastąpić zlikwidowane studium uniwersyteckie, tom akt z okresu powstania listopadowego (głównie kopie wpływające do Archiwum Głównego Krajowego za pośrednictwem Komisji Sprawiedliwości), akta osobowe.

Dzieje twórcy:

Komisja utworzona została w 1815 r.; zniesiona w 1876 r. jako ostatnia z Komisji Rządowych w Królestwie Polskim. Była ona najwyższą i samodzielną władzą w zakresie administracji wymiaru sprawiedliwości. Komisja miała zwierzchni nadzór i kierownictwo nad całym sądownictwem Królestwa Polskiego, bez naruszania zasady niezawisłości sędziów. Przygotowywała również projekty ustaw oraz przekazywała uwagi Radzie Administracyjnej.

Daty skrajne:

1830-1887

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1830-1887.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski, francuski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

5

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

5

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.1

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak ze wstępem

stan zachowania zespołu - szczątkowy