Najwyższa Izba Obrachunkowa Królestwa Polskiego

Sygnatura
1/195/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Ocalały szczątek zespołu całkowicie zniszczonego w czasie II wojny światowej stanowią: - pokwitowania rachunków z kas obwodowych, powiatowych i miejskich, komór celnych i magazynów solnych miast województwa mazowieckiego - pismo księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 1809 r. w sprawie pensji dla oficjalistów Izby -akta osobowe Józefa Dekucińskiego, buchaltera - pojedyncze dokumenty dotyczące spraw rozrachunkowych

Dzieje twórcy:

Najwyższa Izba Obrachunkowa (wcześniej Główna Izba Obrachunkowa) była organem kontrolującym rachunkowość państwową w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim. Zadaniem Izby, powołanej do istnienia w 1808 r. była rewizja rachunków kas publicznych o obrotach przekraczających 500 złp. Z czasem Izba przejęła obowiązki Komitetu Umorzenia Długu Krajowego i kontroli nowej rachunkowości górniczo-hutniczej. Od 1850 r. Izba kontrolowała rachunki Księstwa Łowickiego. Na mocy ukazu cesarskiego z dniem 1/13 I 1867 r. Izba została zlikwidowana, a w jej miejsce powołane 3 izby kontrolujące - w Warszawie, Łomży i Lublinie. Do zakończenia prac nad kontrolą rachunków wcześniej skierowanych do Izby na okres 2 lat ustanowiono Czasową Komisję Kontrolującą. Po likwidacji Najwyzszej Izby Obrachunkowej wytworzone przez nia akta zostały wywiezione do Petersburga. Powróciły do Polski po traktacie ryskim.

Daty skrajne:

1809-1867

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1809-1867.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

8

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

8

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.2

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak ze wstępem

stan zachowania zespołu - szczątek