Archiwum Potockich z Radzynia

Sygnatura
1/334/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
49864

Zawartość:

Akta głównie o charakterze majątkowo prawnym i gospodarczym dotyczące dóbr radzyńskich oraz osób i rodzin wymienionych w polu "dzieje aktotwórcy". Poza tym akta Teodora Potockiego prezesa Rządu Tymczasowego Galicji dotyczace jego funkcji wojskowych, rozliczeń z Gozdzkimi i praw jego krewnych do dóbr Sawińce, drobne ilości akt innych rodzin jak Ościkowie, Sapiehowie z Bociek, Chodkiewiczowie ze Świsłoczy, Sobiescy. Na uwagę zasługuje pamiętnik Teodora Jewłaszewskiego.

Dzieje twórcy:

Arch. utworzone przez Eustachego Potockiego gen. artylerii koronnej i jego żonę Mariannę z Kątskich. Objęło ono poza papierami samych twórców także akta poprzednich właścicieli majątków wchodzących w skład dóbr radzyńskich, oraz osób i rodzin spokrewnionych lub spowinowaconych z twórcami archiwum, w tym papiery Jerzego Potockiego z Podhajec i jego żony Konstancji z Podbereskich 1v Zamoyskiej pochodzące z archiwów Podbereskich, Zamoyskich i Słuszków, archiwum Jana St. Kątskiego i Wikorii ze Szczuków 2v Cetnerowej, Marcina Kątskiego gen. artylerii koronnej i Urszuli z Denhoffów, Stanisława A. Szczuki podkanclerzego litewskiego i Konstancji z Potockich, Jana B. Potockiego i Heleny z Męcińskich, Krzysztofa Potockiego, fragment archiwum Hornostajów, Drohojowskich, papiery Lubomirskich.

Daty skrajne:

1500-1841

Klasyfikacja:

archiwa rodzinno-majątkowe

Nazwa twórcy:

Daty:

1500-1841.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

ruski, rosyjski, polski, niemiecki, łaciński, francuski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

753

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

753

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.8

Ogółem opracowanych metrów bieżących

7.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

stan zachowania zespołu nie do ustalenia, 76 dokumentów pergaminowych włączono do Zbioru dokumentów pergaminowych nr 8628-8703, zespół zmikrofilmowany; poprzednią kartę w 1967 r. sporządziła H. Dmowska