Archiwum Lubomirskich z Małej Wsi

Sygnatura
1/343/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
324

Zawartość:

Wśród akt znajdują się w przeważającej części papiery majątkowe od XVII w., dość liczna jest korespondencja z XVIII i XIX w. Rostkowskich i Nieborskich jako właścicieli dóbr Belsk i in. Akta kościoła parafialnego w Belsku. Akta Bazylego Walickiego i jego żony Róży z Nieborowskich dotyczące ich spraw rodzinnych i posiadłości Walizka, Mogielnica, Mała Wieś, Stara Wieś, Belsk i in.; papiery inne Walickich (Józefa i jego żony Klementyny z Kozietulskich, m.in. płka Jana Kozietulskiego (nadanie mu tytułu barona przez Napoleona I w 1809 r.); akta drugiego męża Klementyny, Piotra Wichlińskiego metrykanta Skarbu Koronnego, wśród nich niektóre dokumenty z archiwum Skarbu Koronnego; korespondencja i inne akta Józefy z Walickich oraz jej kolejnych mężów: Stanisława Rzewuskiego i Zdzisława Zamoyskiego oraz akta ich potomstwa zwłaszcza Marii Zamoyskiej i jej męża Jana Tadeusza Lubomirskiego, historyka. W tym oprócz akt dotyczących zarzadzania dobrami małowieskimi także papiery rodzinne i osobiste, fragmenty papierów dotyczących działalnosci społecznej J. T. Lubomirskiego w Warszawskim Towarzystwie Dobroczynnosci, Towarzystwie Kredytowym Ziemskim, Muzeum Przemysłu i Rolnictwa oraz w Instytucie Oftalmiczym w Warszawie, a ponadto szczatki spuścizny naukowej J. T. Lubomirskiego. Znajduja się tu niektóre akta Sebastiana Lubomirskiego; z XVII i XVIII w. drobne akta wielu Lubomirskich (linia na Wiśniczu, Jerzego Lubomirskiego i jego potomków z linii na Łańcucie ale głównie Teodora i Antoniego Lubomirskich i ich posiadłości jak Opole, Międzyrzec i in., z linii na Rzeszowie, w linii na Janowcu). Znajduje się tu trochę akt królewszczyzn posiadanych przez różnych Lubomirskich oraz drobne akta różnych rodów spokrewnionych i ich posiadłości. Wśród materiałów kolekcjonerskich znajduja się dokumenty klasztoru cystersów w Lądzie z lat 1375-1419.

Dzieje twórcy:

Archiwum utworzone przez kolejnych właścicieli dóbr Mała Wieś w pow. Grójeckim

Daty skrajne:

1501-1938

Klasyfikacja:

archiwa rodzinno-majątkowe

Nazwa twórcy:

Daty:

1501-1938.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski, niemiecki, francuski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

1776

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1776

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

17.5

Ogółem opracowanych metrów bieżących

17.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Nie do pozostałych dzialów
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak do działu korespondencja

zespół prowizorycznie uporządkowany i zinwentaryzowany w 1952 r. przez H. Stebelską; w l.1978-1985 częściowo zmeliorowany przez J. Milewską; poprzednią kartę sporządziła w 1986 r. H. Dmowska-Grabias