Archiwum Ostrowskich z Ujazdu

Sygnatura
1/344/0
Daty skrajne
[1379] 1461-1944 [1945-1948]
Liczba serii
0
Liczba skanów
347

Zawartość:

Papiery osobisto-rodzinne i korespondencja Ostrowskich h. Rawicz, począwszy od Tomasza kasztelana czerskiego, podskarbiego nadwornego koronnego (zm. 1817 r.), w tym korespondencja Antoniego senatora kasztelana, dowódcy Gwardii Narodowej w 1830/1831 r. i Władysława marszałka sejmu 1830 r. z przedstawicielami Wielkiej Emigracji. Fragment archiwum redakcji Kroniki Wiadomości Krajowych i Zagranicznych, której redaktorem był Antoni Ostrowski junior (ok. 1856 r.). Akta majątkowe i gospodarcze dóbr Tomaszów i Ujazd z okresu sekwestru po powstaniu listopadowym oraz po ich odzyskaniu przez Ostrowskich, także dóbr Zawieprzyce, Wojciechów (w tym a. poprzednich właścicieli - Niezabitowskich i in.od XVII w.), Malawa, Bolestraszyce i in. Ponadto akta dotyczące założenia miasta Tomaszowa Mazowieckiego i rozwoju przemysłu włókienniczego w jego obrębie w początkach XIX w. Archiwum innych rodzin i ich posiadłości, m.in. Szczawińskich h. Prawdzic, Morskich h. Topór, Skrzyńskich h. Zaremba, Skórkowskich h. Jelita. Kilka j.a. Zawierających materiał kartograficzny i ikonograficzny, w tym fotografie rodzinne oraz szkice i rysunki wykonane m.in. Przez Piotra Michałowskiego.

Dzieje twórcy:

Archiwum kolejnych właścicieli dóbr Ujazd i Tomaszów, począwszy od Tomasza Ostrowskiego h. Rawicz (zm. 1817 r.) i rodzin z nimi spokrewnionych.

Daty skrajne:

[1379] 1461-1944 [1945-1948]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1379-1379, 1461-1944, 1945-1948.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1380

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1380

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

26.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

26.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak ze wstępem i indeksami: osobowym i geograficznym oraz konkordancją sygnatur

stan zachowania zespołu nie do ustalenia, zespół częściowo zmikrofilmowany; poprzednią kartę w 1980 r. sporządził J. Lesiński