Archiwum Tyzenhauzów

Sygnatura
1/351/0
Daty skrajne
1254, 1269, 1361-1874
Liczba serii
6
Liczba skanów
11972

Zawartość:

Archiwum zawiera akta rodzinne, osobiste i dotyczące nadania dóbr, akta majątkowo-administracyjno-gospodarcze (zwłaszcza ekonomii grodzieńskiej w tym akta monufaktur i teatru w Grodnie), przywileje rodowe, działy spadkowe, dokumenty rodu Tyzenhauzów z Inflant (z gałęzi Berson, Kaltzenau, Wethal i in. oraz niektórych rodów spokrewnionych, jak Effernowie, Korffowie). Znajduja się tu akta dóbr Tyzenhauzów m.in.: Postawy, Wiżuny, Kroszty, w tym papiery różnych rodzajów związane z tymi dobrami i akta majątkowo-gospodarcze dóbr Dubrowlany z okresu należenia do Roskich (XVI w.), Stabrowskich (XVII w.), Abramowiczów (XVIII w.) i Gunterów (XIX w.)Korespondencja różnych Tyzenhauzów, zwłaszcza Benedykta starosty wiłkomirskiego i Antoniego podskarbiego nadwornego litewskiego. Są tu także akta o charakterze publicznym, zwłaszcza do spraw inflanckich w XVI-XVIII w.Archiwum składa się z nastepujących części: Dokumenty pergaminowe; Akta majatkowo-gospodarcze dóbr Tyzenhauzów; Archiwum Dubrowlańskie; Archiwum Antoniego Tyzenhauza podskarbiego nadwornego litewskiego; Akta rodzinne i osobiste Tyzenhauzów; Korespondencja Tyzenhauzów; Akta z kolekcji Tyzenhauzów i Sumariusze.

Dzieje twórcy:

Archiwum jednej z linii Tyzenhauzów (zawiera m.in. Akta związane z Antonim podskarbim nadwornym litewskim, Benedyktem starostą wiłkomirskim, z gałęzią Inflancką).

Daty skrajne:

1254, 1269, 1361-1874

Klasyfikacja:

archiwa rodzinno-majątkowe

Nazwa twórcy:

Daty:

1254-1254, 1269-1269, 1361-1874.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

ruski, rosyjski, polski, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

1932

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1932

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

14.9

Ogółem opracowanych metrów bieżących

14.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak do poszczególnych części, oraz inw. książkowy do Zbioru dokumentów pergaminowych

stan zachowania zespołu nie do ustalenia, 107 dokumentów pergaminowych znajduje się w Zbiorze dokumentów pergaminowych sygn. 5881, 5936-6040, 7133, zespół częściowo zmikrofilmowany; poprzednią kartę sporządziła w 1962 r. B. Smoleńska