Kancelaria Własna Namiestnika. Wydział Paszportowy

Sygnatura
1/428/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zespół zawiera akta związane ze staraniami o wydanie paszportów na wyjazdy zagraniczne (także do cesarstwa rosyjskiego obowiązywało posiadanie paszportów, nawet po zniesieniu w 1851 r. granicy celnej) dla mieszkańców całego Królestwa Polskiego. Indywidualne podania o paszport z załącznikami zbierano w kancelarii wydziału tworząc z nich w danym roku poszyty zawierające po kilkanaście, a częściej po kilkadziesiąt takich spraw. Tylko w latach 1831-1846 zakładano osobne poszyty dla indywidualnych spraw, najczęściej, gdy ubiegającym się o paszport był dawny oficer Wojska Polskiego. Zachowało się około 1400 takich indywidualnych spraw i do nich zrobiono w AGAD indeks osobowy. W pozostałych trzeba poszukiwać nazwisk przez roczne skorowidze rosyjskie sporządzane ówcześnie, teraz niekompletne. Ponadto w archiwum są księgi kancelaryjne, dokumentacja rachunkowa opłat paszportowych, akta personalne urzędników wydziału.

Dzieje twórcy:

Wydział Paszportowy utworzony został w 1832 r. w ramach Kancelarii Własnej Namiestnika; podlegał on bezpośredniemu kierownictwu wojennego generał-gubernatora warszawskiego. W 1862 r., w związku z likwidacją Zarządu Wojennego Generał-Gubernatora Warszawskiego, Wydział Paszportowy został przekazany pod osobiste zwierzchnictwo dyrektora głównego Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych.

Daty skrajne:

1831-1863 [1871]

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1831-1863, 1871-1871.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Sobstwiennaja Kancelarija Namiestnika w Carstwie Polskom. Pasportnoje Otdielenije

Języki:

rosyjski, polski, niemiecki, łaciński, francuski, angielski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

4102

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4102

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

163.6

Ogółem opracowanych metrów bieżących

163.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak ze wstępem i indeksem osobowym

stan zachowania zespołu w ok. 100%