Inspektorat Szkolny we Włodawie

Sygnatura
36/14/0
Daty skrajne
[1920-1943] 1944-1950 [1951-1961]
Liczba serii
23
Liczba skanów
0

Zawartość:

część I. Akta nauczycieli, szkół, bibliotek z lat [1920-] 1939-1950 [1951-1955] - sygn. 1-307; zastosowano układ inwentarza w kolejności alfabetycznej haseł według wykazu akt. Materiały są przemieszane pod względem rzeczowym i chronologicznym. Trudno określić sygnaturę dla poszczególnych grup rzeczowych akt; część II. Akta osobowe nauczycieli z lat [1913-1943] 1944-1950 [1951-1961] - sygn. 1-281

Dzieje twórcy:

W 1944 r. powstał Inspektorat Szkolny we Włodawie. W 1950 r. inspektoraty szkolne zostały zlikwidowane, w ich miejsce powstały wydziały oświaty przy prezydiach powiatowych rad narodowych. Na podstawie instrukcji Ministerstwa Oświaty z dnia 30 października 1950 r. w sprawie tymczasowego ramowego podziału funkcji w wydziałach oświaty prezydiów rad narodowych ustalono ramy organizacyjne i podziały czynności. Siedziba Inspektoratu Szkolnego w mieściła się we Włodawie na rogu ulic Kościuszki i Kościelnej, następnie przy ulicy Piłsudskiego 28. Status prawny – administracja specjalna, oświata. Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęto od podziału obwodu na rejony wizytacyjne, organizacji szkół oraz przygotowania akcji oświaty dla dorosłych. Organizowano kursy dokształcające, dla tych, którzy pracowali w szkolnictwie a nie mieli odpowiednich uprawnień. W 1946 r. Kuratorium Oświaty Szkolnej poleciło inspektorom szkolnym zorganizować trzy miesięczne kursy dla kandydatów na nauczycieli mających co najmniej ukończoną „maturę gimnazjalną starego typu”. Głównymi zadaniami Inspektoratu był nadzór pedagogiczny nad szkołami, organizacja i nadzór przedszkoli oraz organizacja placówek opieki nad dzieckiem (domy dziecka, ogródki jordanowskie, kolonie i półkolonie). Organizowane były konferencje rejonowe.

Daty skrajne:

[1920-1943] 1944-1950 [1951-1961]

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1920-1959.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

588

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

588

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.9

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 588