Powiatowa Kasa Chorych w Chełmie

Sygnatura
36/16/0
Daty skrajne
1920-1937
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

działy: Administracyjny z lat 1920-1937 (sygn. 1-74); Lekarski z lat 1926-1933 (sygn. 75-84); Finansowy z lat 1925-1934 (sygn. 85-146)

Dzieje twórcy:

Kasa Chorych powiatu chełmskiego została utworzona na podstawie Ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu na wypadek choroby z dnia 19 maja 1920 r. (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 9 czerwca 1920 r., Nr 44, poz. 272). Otrzymała ona nazwę Powiatowa Kasa Chorych w Chełmie oraz okręg administracyjny powiatu chełmskiego. W 1932 r. Powiatowa Kasa Chorych w Chełmie została scalona z Powiatową Kasą Chorych w Lublinie. W wyniku tej reorganizacji została zmieniona nazwa na Kasa Chorych w Lublinie Oddział w Chełmie. Siedziba Kasy mieściła się w Chełmie przy ulicy Lubelskiej 87. Status prawny – isntytucja ochrony zdrowia i opieki społecznej. Kasa udzielała swoim członkom w razie choroby: pomocy lekarskiej, zasiłku pieniężnego; w razie połogu: bezpłatnej pomocy lekarskiej i położniczej, zasiłku połogowego, zasiłku dla matek karmiących; w razie śmierci zasiłku na koszty pogrzebu. Do skład władz Kasy wchodziły: Rada Kasy, Zarząd Kasy, Komisja Rewizyjna oraz Komisja Rozjemcza. Na czele urzędników stał dyrektor Kasy, powołany przez Zarząd Kasy, a zatwierdzony przez Urząd Ubezpieczenia. Był on bezpośrednim organem wykonawczym Zarządu i brał udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Do dyrektora należało kierowanie biurem oraz był on odpowiedzialny za prawidłowy tok czynności. W 1928 r. Powiatowa Kasa Chorych w Chełmie posiadała swoje ambulatoria w Rejowcu, Rudzie Opalin, Morawinku oraz punkty lekarskie w Siedliszczu i Dorohusku. Statut organizacyjny Powiatowej Kasy Chorych w Chełmie określił strukturę administracyjną instytucji. Zastosowany został wówczas podział na działy: Administracyjny (na czele sekretarz kasy), Lekarski (lekarz naczelny), Finansowy (buchalter kasy).

Daty skrajne:

1920-1937

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1920-1937, 1920-1937.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

146

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

146

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak