Królewski Sąd Obwodowy w Wodzisławiu

Sygnatura
14/85/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy gruntowo-rycerskie: akta gruntowe majątków w powiatach raciborskim, rybnickim, pszczyńskim (w tym miasto Wodzisław) z lat 1601-1861, sygn. 1-94

Dzieje twórcy:

Sąd Obwodowy w Wodzisławiu został utworzony w 1879 roku, w oparciu o ustawę o reorganizacji Sądownictwa w Rzeszy Niemieckiej z 27 stycznia 1877 roku. Sąd działał do 16 czerwca 1922 roku. Sądy obwodowe zajmowały się przeprowadzaniem procesów cywilnych (w sprawach, których przedmiot nie przekraczał wartości 300 marek) i karnych w sprawach drobnych przestępstw i wykroczeń. Odwołania od sądów obwodowych rozpatrywały sądy krajowe. Sądy obwodowe prowadziły także sprawy hipoteczne i nadzorowały prowadzenie akt stanu cywilnego przez poszczególne gminy wyznaniowe na podległym sobie obszarze. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. S. Poprawska, Katowice 1949]

Daty skrajne:

1601-1861

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1601-1861.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kgl. Amtsgericht zu Loslau

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

95

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

95

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak