Akta gminy Połomia

Sygnatura
14/140/0
Daty skrajne
1950-1954
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Referat Ogólno - Administracyjny: protokoły posiedzeń GRN i Prezydium, protokoły zebrań gromadzkich, plany pracy, sprawozdania z działalności, wykazy członków prezydium, sprawy wyznaniowe, zaświadczenia i opinie o mieszkańcach gminy z lat 1950-1954, sygn. 1-31; Referat Gospodarki Komunalnej: sprawozdania o ruchu budowlanym z 1950 roku, sygn. 32; Referat Rolny: dane statystyczne i sprawozdania dotyczące rolnictwa i produkcji rolnej z 1953 roku, sygn. 33-34.

Dzieje twórcy:

W powiecie wodzisławskim utworzono 8 gmin zbiorowych. Zakres ich działalności określała ustawa KRN z dnia 11wrześna 1944 roku. W skład GRN wchodzili radni delegowani przez organizacje polityczne, gospodarcze i zawodowe. Pracą GRN kierowały prezydia w składzie: przewodniczący, zastępca i 3 członków. Zadania GRN realizowały za pośrednictwem komisji. Obok GRN funkcjonowały Zarządy Gminne z wójtami na czele. W wyniku ustawy z dnia 20 marca 1950 roku Zarządy Gminne uległy likwidacji a ich zakres czynności przejęły GRN oraz prezydia tych rad. GRN kierowała sprawami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnym, podejmowała uchwały, zatwierdzała plany gospodarcze i budżety. Do zadań GRN należała także ochrona mienia publicznego i praw obywateli oraz kontrola przedsiębiorstw i instytucji znajdujących się w gminie. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. K. Kopieczek, Cieszyn 1966]

Daty skrajne:

1950-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

34

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

34

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak